DUYURULAR
Mobil hattınızın fatura son ödeme tarihi aşağıdaki gibi güncellenecektir.

Aralık 2020’den itibaren, her ayın 22’si olan fatura son ödeme tarihi, her ayın 16'sı olarak düzenlenecektir. Kasım 2020 faturanızın son ödeme tarihi 16 Aralık 2020 olarak gönderilecektir. Son ödeme tarihi, resmi tatillere ve hafta sonuna göre değişiklik gösterebilir. Taksitli cihaz işlemi ile beraber hat almış ve taksitleri devam edenmüşterilerimizin fatura son ödeme tarihinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

9 Eylül Tarifleri

Tarife ve varsa farklı kampanya/paket kapsamındaki dakika ve SMS kullanım hakları sona erdikten sonraki yurt içi kullanımlarının standart ücretlendirmesi 9 Eylül 2020 tarihi itibarıyla güncellenmiştir. 9 Eylül 2020 öncesi taahhüt vermiş ve taahhütlü faydalanan müşteriler ücret değişikliğinden etkilenmeyeceklerdir. Aşağıdaki tarifelerde taahhüt süresinin dolması, tarife değişikliği yapılması ve yeniden taahhüt verilmesi durumunda, SMS ücreti 49,38 Krş/SMS ve Ses ücreti 68,69 Krş/Dakika olarak ücretlendirilecektir.

Teknosacell Tekno X1 Tarifesi, Teknosacell Tekno X2 Tarifesi, Teknosa Mobil Tekno X3 Tarifesi, Teknosacell Tekno X4 Tarifesi, Teknosa Personel Tarifesi, Teknosacell Tekno S Tarifesi, Teknosacell Tekno Turuncu Tarifesi, Teknosacell Tekno M Tarifesi, Teknosacell Tekno L Tarifesi, Teknosacell Tekno XL Tarifesi, Sabancı Ailece Maxi Tarifesi, Sabancı Ailece Mini Tarifesi, Teknosacell Tekno Plus Tarifesi

9 Eylül Tarifleri

Tarife ve varsa farklı kampanya/paket kapsamındaki dakika ve SMS kullanım hakları sona erdikten sonraki yurt içi kullanımlarının standart ücretlendirmesi 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla güncellenmiştir. 7 Eylül 2020 öncesi taahhüt vermiş ve taahhütlü faydalanan müşteriler ücret değişikliğinden etkilenmeyeceklerdir. Aşağıdaki tarifelerde taahhüt süresinin dolması, tarife değişikliği yapılması ve yeniden taahhüt verilmesi durumunda, SMS ücreti 49,38 Krş/SMS ve Ses ücreti 68,69 Krş/Dakika olarak ücretlendirilecektir.

*Teknosacell Gümüş 3GB Tarifesi, Teknosacell Gümüş 5GB Tarifesi, Teknosacell Gümüş 8GB Tarifesi, Teknosacell Gümüş 15GB Tarifesi, Teknosacell Pırlanta 3GB Tarifesi, Teknosacell Pırlanta 5GB Tarifesi, Teknosacell Pırlanta 8GB Tarifesi, Teknosacell Pırlanta 15GB Tarifesi, Tekno Avantaj Tarifesi, Tekno Turuncu Plus Tarifesi, Tekno Süper Tarifesi, Tekno Extra Tarifesi, Tekno Mega Tarifesi, Teknosacell Tekno Buyback Tarifesi, Tekno Bizimle Kal 4GB Tarifesi, Tekno Bizimle Kal 6GB Tarifesi, Tekno Bizimle Kal 10GB Tarifesi, Tekno Bizimle Kal 12GB Tarifesi, Tekno Bizimle Kal 25GB Tarifesi, Teknosa Carrefour 3GB Tarifesi, Teknosa Carrefour 5GB Tarifesi, Teknosa Carrefour 8GB Tarifesi, Teknosa Carrefour 15GB Tarifesi, Teknosacell Tekno Akıllı Saat Tarifesi, Tekno Fırsatı Yakala 4GB Tarifesi, Tekno Fırsatı Yakala 6GB Tarifesi, Tekno Fırsatı Yakala 10GB Tarifesi, Tekno Fırsatı Yakala 12GB Tarifesi, Tekno Fırsatı Yakala 25GB Tarifesi, Teknosacell Tekno Bronz Tarifesi, Teknosacell Tekno Silver Tarifesi, Teknosacell Tekno Gold Tarifesi, Teknosacell Tekno Sosyal Tarifesi, Teknosacell Tekno Life Tarifesi, Teknosacell Tekno Transfer Tarifesi

2020 yılı Nisan ayı fatura dönemleri itibarıyla; tarife ve/veya yenilenen paket aktivasyonu, tarife değişikliği, tek ve/veya çift yönlü hat kapama, tarife ve/veya yenilenen paket deaktivasyonu gibi tarife ve paketin tüm ay kullanılmadığı durumlarda geçerli olacak ücretlendirme şartlarında; BTK’nın gün bazlı tarife ve paket ücretlendirme kuralları çerçevesinde değişiklik yapılacaktır. Yenilenmeyen ek paket ücretlendirmelerine ilişkin herhangi bir revizyon yapılmayacaktır.

Tarife aylık ücreti:

Aktivasyon, deaktivasyon, tek ve/veya çift yönlü hat kapama gibi tarifenin tüm fatura dönemi boyunca kullanılmadığı durumlarda; ilgili işlemin gerçekleştiği fatura dönemine özel olarak tarife aylık ücretinin gün ile orantılı kısmı faturanıza yansıtılacaktır. Tarifede bulunan dakika, SMS ve/veya internet faydalarından herhangi birinin tamamının kullanılması durumunda ise tarifenin tam aylık ücreti faturanıza yansıtılacaktır.

Tarife değişikliği durumlarında ise; eski tarifede 15 günden fazla kalındıysa tarife aylık ücretinin tamamı faturanıza yansıtılacaktır. Eski tarifede 15 günden az kalındığında ise; tarifenin dakika, SMS ve/veya internet faydalarının herhangi biri bittiyse tam, bitmediyse aylık ücretin gün ile orantılı kısmı faturanıza yansıtılacaktır. Geçiş yapılan yeni tarifede ise yine tarifedeki herhangi bir faydanın kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki dakika, SMS ve/veya internet faydalarından herhangi biri bittiyse tam, bitmediyse gün bazlı aylık ücret hesaplanarak faturanıza yansıtılır.

Yenilenen paket aylık ücreti:

Aktivasyon, deaktivasyon, tek ve/veya çift yönlü kapama gibi paketin tüm fatura dönemi boyunca kullanılmadığı fatura dönemlerine özel olarak, ilgili paket kapsamındaki hakların ne kadarı ilgili fatura döneminde kullanıldıysa söz konusu kullanım yüzdesine göre paket ücreti hesaplanarak faturaya yansıtılacaktır. Örneğin; paketin yüzde 50'sini kullanan müşterilerin faturalarına paket ücretinin yarısı, %25'ini kullanan müşterilerin faturalarına ise paket ücretinin dörtte biri yansıtılacaktır. Çoklu fayda içeren (dakika,SMS,internet) ek paketlerin (örn; dakika ve internet, dakika ve SMS vb.) ve Kıbrıs Konuşma paketinin (60dakika) aylık ücret hesabında değişiklik yapılmayacaktır.

*Fatura kesim tarihi ayın 9’u olan müşteriler için : 10 Mart- 9 Nisan 2020 fatura dönemi itibarıyla

Fatura kesim tarihi ayın 22’si olan müşteriler için :  23 Mart – 22 Nisan 2020 fatura dönemi itibarıyla

Fatura kesim tarihi ayın 26’sı olan müşteriler için :  27 Mart – 26 Nisan 2020 fatura dönemi itibarıyla

Fatura kesim tarihi ayın son günü olan müşteriler için :  1 – 30 Nisan 2020 fatura dönemi itibarıyla

KVKK 11. Maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak;

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi şirketimiz Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler / Ankara adresine yazılı olarak (Noter kanalı vb. yollarla) iletebilirsiniz.

Değerli Müşterilerimiz, BTK’nin 10.08.2016 tarih ve 2016/DK-THD/363 nolu kararı gereğince 1 Aralık 2017 tarihinden itibaren Kullanım Miktarı Sınırlı Hizmetler ile Fatura Üst Sınırı Uygulamasına ilişkin güncellemeler yapılacaktır.

Fatura Üst Sınırı Uygulaması güncellemelerine ilişkin bireysel faturalı müşterilerimize ait detayları incelemek için tıklayınız.

Yurt Dışı Veri Hizmeti Durdurma Servisi güncellemelerine ilişkin bireysel faturalı müşterilerimize ait detayları incelemek için tıklayınız.

Kullanım Miktarı Sınırlı Olan Hizmetlere Tabi Ürünlere İlişkin Güncellemeler

Ses, SMS, internet (veri) ve benzeri hizmetlerin sunulduğu kullanım miktarı sınırlı (100 dk, 500 SMS veya 4GB vb.) hizmet kullanan müşteriler, kullanım miktarının %80 ve %100 sınırına ulaşılması durumunda asgari olarak kısa mesaj ile bilgilendirilmektedirler. Bu bilgilendirmeler son 2 saat öncesinin kullanım bilgilerini içerir. 1 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, kullanım miktarının %80 ve %100 sınırına ulaşılması durumunda yapılacak bilgilendirmeleri almak istemeyen bireysel müşterilerimiz IPTAL KMSH yazıp 5555’e gönderebilir veya Müşteri Hizmetlerinden, Mobil Online İşlemler Merkezinden işleminizi gerçekleştirebilir. Kapatılan bilgilendirmelerini daha sonra açmak isteyen bireysel müşterilerimiz KMSH yazıp 5555’e gönderebilir veya Müşteri Hizmetlerinden, Mobil Online İşlemler Merkezinden işleminizi gerçekleştirebilir.

Müşterilerimiz tarafından kullanım miktarı sınırlı paketlerin ne kadarlık kısmının kullanıldığı bilgisi işletmecilerin internet sitelerinin online işlemler menüsünden veya SMS göndermek suretiyle ücretsiz olarak sorgulanabilmektedir. Söz konusu bilgilere işletmecinin müşteri hizmetlerinden de ulaşılabilmektedir. Kalan kullanım bilgisi son 2 saat öncesinin kullanım bilgilerini içerir.​

T.C. Maliye Bakanlığı düzenlemesi kapsamında 01.01.2018 tarihi itibarıyla bireysel mobil hatlarınıza yansıtılan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) oranları güncellenecektir. Mobil internet haricindeki kullanımlarınız için ÖİV oranı %25’ten %7.5’a düşecek, mobil internet kullanımlarınız için ise ÖİV oranı %5’ten %7.5’a yükselecektir.

Özel İletişim Vergisi’nde yapılan revizyon kapsamında tarife/paket ya da ek kullanım ücretlerinizde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Güncel vergi oranları için web sitemize bakabilir, Müşteri Hizmetlerini arayabilir veya Teknosa Mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.

Numara taşınabilirliği uyarı tonu, kullanmakta olduğunuz operatörün ön koduna (555-505 vb.) sahip olan ve numarasını taşıyan aboneleri aradığınızda duyulan tondur.

BTK kararı gereğince numara taşınabilirliği uyarı tonu;

Duymak istemeyen müşterilerimize dinletilmemekte, duymayı tercih eden veya herhangi bir tercih iletmeyen müşterilerimize ise dinletilmektedir.

Aramalarınızda uyarı tonu duymak istemiyorsanız H yazarak 5599’a iletebilirsiniz.