DUYURULAR
Yeni hat aktivasyon ücretleri, her yıl güncellenmekte olup; Yeni Tesis Özel İletişim Vergisi, Telsiz Ruhsat Ücreti ve Telsiz Kullanım Ücretini içermektedir.

Yeni Tesis Özel İletişim Vergisi:2022 yılında 117 TL olan YTÖİV(Yeni Tahsis Özel İletişim Vergisi) 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yıllık 260 TL/ YIL olarak güncellenmiştir.

Telsiz Ruhsat Ücreti: 2022 yılında 50,75 TL olan telsiz ruhsat ücreti, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yıllık 113,14 TL/ YIL olarak güncellenmiştir. Bu ücret, faturalı hatlarda yeni aboneliklerin ilk yılı için yılın kalan ayına bölünerek faturalandırılır. Faturasız hatlar için hat aktivasyonu sırasında toplu olarak alınır.

Telsiz Kullanım Ücreti:2022 yılında 50,75 TL olan telsiz kullanım ücreti, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren müşterilerde yıllık 113,14 TL olarak güncellenmiştir. Bu ücret faturasız hatlarda ilk ay 9,43 TL ve devam eden 11 ay boyunca 9,43 TL olarak; faturalı hatlarda 12 eşit takside bölünerek yansıtılacaktır. Bu ücret, kullanımlardan bağımsız olarak her ay faturaya yansır ya da TL bakiyesinden düşer.

Ürün ve hizmetlerimizin fiyatları, %7,5 ÖİV (Özel İletişim Vergisi) oranına göre belirlenmiş olup Resmi Gazetede yayımlanan 29.01.2021 tarihli karar gereği ÖİV oranının %10 olarak revize edilmesine yönelik çalışmalara başlanmıştır. İlgili değişiklik doğrultusunda ürün ve hizmet fiyatlarımız güncellenecektir.

30.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar gereği ÖİV oranı %10 olarak belirlenmiştir. Bu tarih itibarıyla hat dondurma ücreti 15,30 TL olarak güncellenmiştir.

Hattınızı, askerlik, uzun süreli yurt dışında olma vb. nedenlerden ötürü kullanamayacağız durumlarda en az 3, en fazla 6 ay boyunca arama ve aranmalara kapatabileceğiniz servisi,
hat dondurma işlem ücreti 15 TL (tüm vergiler dahil) olup, hattın dondurulduğu tarih itibariyle çıkacak ilk faturaya yansıtılacaktır.

30.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar gereği ÖİV oranı %10 olarak belirlenmiştir. Bu tarih itibarıyla fatura borcu nedeni ile hattın aramaya veya aranmaya kapatılması durumunda alınan hat kapama ücreti 32,54 TL; olarak güncellenmiştir.

Hattım fatura borcu nedeniyle kapanırsa ne kadar ücret öderim?

4 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla, borç nedeniyle kısıtlanmış/durdurulmuş olan hatlar için tek yönlü/çift yönlü kapama ücreti işlem başına vergiler dahil 39 TL olarak güncellenmiştir.​

15 Mart 2022 tarihi itibarıyla, borç nedeniyle kısıtlanmış/durdurulmuş olan hatlar için tek yönlü/çift yönlü kapama ücreti işlem başına vergiler dahil 38,58 TL olarak güncellenmiştir.

24 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla, borç nedeniyle kısıtlanmış/durdurulmuş olan hatlar için tek yönlü/çift yönlü kapama ücreti işlem başına vergiler dahil 54,27 TL olarak güncellenmiştir.

24 Kasım 2022 tarihi itibarıyla, borç nedeniyle kısıtlanmış/durdurulmuş olan hatlar için tek yönlü/çift yönlü kapama ücreti işlem başına vergiler dahil 68,46 TL olarak güncellenmiştir.

18 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla, borç nedeniyle kısıtlanmış/durdurulmuş olan hatlar için tek yönlü/çift yönlü kapama ücreti işlem başına vergiler dahil 83,21 TL olarak güncellenmiştir.

Mobil hattınızın fatura son ödeme tarihi aşağıdaki gibi güncellenecektir.

Aralık 2020’den itibaren, her ayın 22’si olan fatura son ödeme tarihi, her ayın 16'sı olarak düzenlenecektir. Kasım 2020 faturanızın son ödeme tarihi 16 Aralık 2020 olarak gönderilecektir. Son ödeme tarihi, resmi tatillere ve hafta sonuna göre değişiklik gösterebilir. Taksitli cihaz işlemi ile beraber hat almış ve taksitleri devam eden müşterilerimizin fatura son ödeme tarihinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Tarife ve varsa farklı kampanya/paket kapsamındaki dakika ve SMS kullanım hakları sona erdikten sonraki yurt içi kullanımlarının 8 Kasım 2022 tarihi itibarıyla güncel standart ücretlendirmesi aşağıdaki gibi olacaktır. Bu tarih öncesi taahhüt vermiş ve taahhütlü faydalanan müşteriler ücret değişikliğinden etkilenmeyeceklerdir.Taahhüt sürelerinin dolması, tarife değişikliği yapmaları ve yeniden taahhüt vermeleri durumunda, aşağıdaki aşağıdaki güncel ses ve SMS aşım ücretleri üzerinden ücretlendirileceklerdir.

Ses: 1.55 TL/Dk SMS: 1.11 TL/SMS

Teknosacell Teknoplus 6, Teknoplus 10, Teknoplus 15, Teknoplus 25, Teknoplus 40, Teknoplus 60, Tekno Transfer Plus 30 tarifelerinde tarife kapsamında sunulan ücretsiz her yöne dakika/SMS tükendiğinde yurt içi her yöne ücretlendirme şu şekildedir:

Konuşma: 1.55 TL/Dk, SMS: 1.11 TL/SMS

Teknosacell Teknoplus 6, Teknoplus 10, Teknoplus 15, Teknoplus 25, Teknoplus 40, Teknoplus 60, Tekno Transfer Plus 30, Tekno Life 3, Tekno Life 6, Tekno Life 10, Tekno Life 15, Tekno Life 25, Tekno Life 50 tarifeleri kapsamında sunulan ücretsiz her yöne dakika/SMS tükendiğinde yurt içi her yöne ücretlendirme şu şekildedir:

Konuşma: 1.55 TL/Dk, SMS: 1.1 TL/SMS

Teknosacell Teknoplus 6, Teknoplus 10, Teknoplus 15, Teknoplus 25, Teknoplus 40, Teknoplus 60, Tekno Transfer Plus 30, Tekno Life 3, Tekno Life 6, Tekno Life 10, Tekno Life 15, Tekno Life 25, Tekno Life 50, Tekno Transfer Life 30 tarifeleri kapsamında sunulan ücretsiz her yöne dakika/SMS tükendiğinde yurt içi her yöne ücretlendirme şu şekildedir:

Konuşma: 1.55 TL/Dk, SMS: 1.11 TL/SMS

Tekno Ultra 5GB, Tekno Ultra 10GB, Tekno Ultra 15GB, Tekno Ultra 25GB, Tekno Ultra 50GB tarifeleri kapsamında sunulan ücretsiz her yöne dakika/SMS tükendiğinde yurt içi her yöne ücretlendirme şu şekildedir:

Konuşma: 1,88 TL/Dk, SMS: 1,34TL/SMS

23 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla; ilgili tarifenin ses ve SMS hizmetlerinde paketsiz kullanım ve limit aşımı ücretlendirmesinde uygulanan ücreti, sırasıyla 1,88 TL/dk. ve 1,34 TL/SMS olacak şekilde güncellenecektir. Tarifeden taahhütlü faydalanan müşteriler aleyhe ücret değişikliğinden etkilenmeyecek olup; taahhüt sürelerinin dolması, tarife değişikliği yapmaları ve yeni bir taahhütlü indirimden faydalanmaya başlamaları durumunda ilgili tarifenin güncel ses ve SMS aşım ücreti üzerinden ücretlendirileceklerdir.

2020 yılı Nisan ayı fatura dönemleri* itibarıyla; tarife ve/veya yenilenen paket aktivasyonu, tarife değişikliği, tek ve/veya çift yönlü hat kapama, tarife ve/veya yenilenen paket deaktivasyonu gibi tarife ve paketin tüm ay kullanılmadığı durumlarda geçerli olacak ücretlendirme şartlarında; BTK'nın gün bazlı tarife ve paket ücretlendirme kuralları çerçevesinde değişiklik yapılacaktır (KIST ücret). Yenilenmeyen ek paket ücretlendirmelerine ilişkin herhangi bir revizyon yapılmayacaktır.* Fatura kesim tarihi ayın son günü olan müşteriler için: 1 – 30 Nisan 2020 fatura dönemi itibarıyla. Revizyon sonrasında Tarife ve Paketler için yapılacak ücretlendirmeler aşağıdaki gibidir.

Tarife ve Kampanya Aktivasyon Deaktivasyonu:

Tarifenin, varsa tarifeye bağlı kampanya ve taahhüt indirimlerinin tüm fatura dönemi boyunca kullanılmadığı hat aktivasyon ve hat deaktivasyon durumlarında, ilgili fatura dönemine özel olarak tarife aylık ücreti ve kampanya/taahhüt indirimleri aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Tarifede bulunan dakika, SMS ve/veya internet faydalarından herhangi birinin tamamını kullanmanız durumunda; tarife ücretinizin, varsa kampanya/taahhüt indiriminizin tamamı ilk faturanıza yansıtılır. Tarife faydalarından herhangi biri bitmediyse; tarifeden ve varsa kampanya/taahhüt indiriminden faydalandığınız gün ile orantılı kısmı ilk faturanıza yansıtılır.

Ek bilgiler: Tarifeye ve varsa tarifeye bağlı kampanyaya fatura döneminizin ilk gününde kayıt olarak tüm fatura dönemi boyunca tarifeden/kampanyadan faydalandıysanız, tarife aylık ücretinizin ve varsa kampanya/taahhüt indiriminizin tamamı ilk faturanıza yansıtılır. Hattınızın herhangi bir sebeple deaktif olması durumunda tarife ücreti, kampanya ve taahhüt indirimi hesabı yapılırken; deaktif olduğunuz gün, kullanım yapılan gün hesabına katılmaz. Tarifenizde sınırsız/limitsiz fayda bulunduğu durumda, faydalardan herhangi birinin tükenip tükenmeme kontrolü yapılırken, sınırsız faydaya bakılmaz.

Tarife Değişikliği:

Tarife değişikliği durumlarında ise; eski tarifede 15 günden fazla kalmanız durumunda tarife aylık ücretinin ve varsa tarifeye bağlı kampanya/taahhüt indiriminin tamamı faturanıza yansıtılacaktır. Eski tarifede 15 günden az kaldığınızda ise; tarifenin dakika, SMS ve/veya internet faydalarının herhangi birini bitirip bitirmediğinize bakılır.  Tarife faydalarından herhangi birini bitirdiyseniz, tarife aylık ücretinin ve varsa tarifeye bağlı kampanya/taahhüt indirimin tamamı, bitmediyse tarife aylık ücretinin ve varsa tarifeye bağlı kampanya/taahhüt indiriminin gün ile orantılı kısmı faturanıza yansıtılacaktır. Geçiş yapılan yeni tarifede ise yine tarifedeki herhangi bir faydanın kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılacaktır. Tarifenin içerisindeki dakika, SMS ve/veya internet faydalarından herhangi biri bittiyse tarifenin aylık ücretinin ve varsa tarifeye bağlı kampanya/taahhüt indiriminin tamamı, bitmediyse tarife aylık ücretinin ve tarifeye bağlı kampanya/taahhüt indiriminin gün ile orantılı kısmı faturanıza yansıtılacaktır.

Aylık Otomatik Yenilenen Paketler Aktivasyon/Deaktivasyon:

Paket aktivasyon ve hattın deaktif olması sebebiyle paket deaktivasyon gibi paketin tüm fatura dönemi boyunca kullanılmadığı fatura dönemlerine özel olarak, ilgili paket kapsamındaki hakların ne kadarını ilgili fatura döneminde kullandıysanız, söz konusu kullanım yüzdesine göre paket ücreti hesaplanarak faturanıza yansıtılacaktır. Örneğin; 2GB ek internet içeren paketin yüzde 50'sini (1GB'ını) kullanan müşterilerin faturalarına paket ücretinin yarısı, %25'ini kullanan müşterilerin faturalarına ise paket ücretinin dörtte biri yansıtılacaktır.

Ek bilgiler: Hattınıza tanımlı her bir paket için ayrı ayrı ücret hesabı yapılır. Bu sebeple; bir fatura dönemi içerisinde iki farklı yenilenen paket satın almanız durumunda ikisi için de ayrı ayrı ücret hesabı yapılacaktır. Yenilenen tüm yurt içi, uluslararası ve yurt dışı paketlerde aynı hesaplama yöntemi uygulanacaktır.

Otomatik Yenilenmeyen Paketler (Haftalık/30 Günlük):

Haftalık, 30 Günlük gibi tek seferlik satın alınan, yenilenmeyen paketlerde ise paketin kullanım süresinin ne zaman sonladığına bakılarak hesap yapılacaktır. Satın aldığınız paketin kullanım süresi; paketin satın alındığı fatura döneminde başlayıp, ayın fatura döneminde sona eriyorsa; paketin tam ücreti faturanıza yansıtılır. Satın aldığınız paketin kullanım süresi, paketin satın alındığı fatura döneminde başlayıp, bir sonraki fatura dönemine sarkıyorsa, ilk fatura döneminde paketin tüm faydalarını tüketip tüketmediğinize bakılır. İlk fatura döneminde paketin tamamını kullandıysanız, ilk fatura döneminde paketin tam aylık ücreti faturanıza yansıtılır.

İkinci fatura döneminde pakete ilişkin herhangi bir ücret yansıtılmaz. İlk fatura döneminde paketin tamamını kullanmadıysanız, paketi kullandığınız iki fatura dönemine gün ile orantılı ücret yansıtılır. Aylık yenilenmeyen paket kullanırken hattınızı deaktif ettiğiniz durumda paket ücreti; paketin tamamını bitirdiyseniz tam aylık ücret, bitirmediyseniz deaktif olduğunuz güne kadarki gün bazlı ücret alınacak şekilde hesaplanır.


Hattın Tek/Çift Yönlü Olarak Hizmete Kapatılması (Hotline/Suspend):

Tek Yönlü Kapama: Hattınızın tek yönlü olarak aramaya kapatılması durumunda, aranma hizmeti almaya devam ettiğiniz için kullanım/gün bazlı ücretlendirme yapılmaz. Tarife, paket aylık ücretinin tamamı ile kampanya, taahhüt indirimlerinizin tamamı faturanıza yansıtılmaya devam edilir. Örneğin; bir fatura dönemi içerisinde hattınız, 27 gün aktif - 3 gün borç nedeniyle tek yönlü kapalı ise; tarife/paket aylık ücretlerinin, kampanya/taahhüt indirimlerinizin tamamı faturanıza yansıtılır.

Çift Yönlü Kapama: Hattınızın herhangi bir sebeple (hat dondurma, borç, eksik evrak, fraud, vs.) çift yönlü olarak aramaya ve aranmaya kapatıldığı durumda ise hizmet almadığınızdan bu süre için ücretlendirme yapılmaz. Örneğin; hattınız 20 gün aktif – 10 gün borç nedeniyle çift yönlü kapalı ise; aylık ücretleriniz 20 gün hizmet aldığınız süre için Tarife ve Kampanya Aktivasyonu/Deaktivasyonu bölümündeki gibi hesaplanır.

İstisna: Hattın tek yönlü kapatılması konusunda yine BTK kararı gereğince Hat İptal Hotline ve Eksik Evrak sebebiyle hattı tek yönlü olarak aramaya kapatılan müşterilerden ilgili süre boyunca ücret alınmaması gerekmektedir. Bu sebeple müşterinin hattı, Hat İptal Hotline ve Eksik Evrak sebepleriyle tek yönlü kapalı olduğu süre için müşteriden aylık ücret alınmamaktadır. Örneğin; 25 gün aktif, 5 gün ise Hat İptal Hotline durumundasınız. Hizmet aldığınız 25 gün için Tarife ve Kampanya Aktivasyonu/Deaktivasyonu bölümündeki gibi ücretlendirilirsiniz.

İstistanalar:

Aylık Yenilenmeyen Kıbrıs Paketi (60 dakika): Kıbrıs Paketini satın alan müşterinin; paketi kullanım süresi, paketin satın alındığı fatura döneminde bitmeyip, bir sonraki fatura dönemine sarkıyorsa, müşterinin paketin tüm faydalarının tüketip tüketmediğine bakılmaz. Müşteri ilk fatura döneminde ne kadar kullanım yapmış olursa olsun, iki fatura döneminde de günlük ücret yansıtılır.

1 Günlük ve Çoklu Fayda İçeren Paketler: 7 günlükten daha kısa süreli paketler için prorate ücret hesaplanmaz. Paketin tam ücreti ilk faturaya yansıtılır. Çoklu fayda içeren (dakika, SMS, internet) ek paketlerin (örn; dakika ve internet, dakika ve SMS vb.) paketlerin aylık ücreti; paketin tamamı kullanıldıysa tam ücret, kullanılmadıysa günlük ücret olacak şekilde hesaplanacaktır.

KVKK 11. Maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak;

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi şirketimiz Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler / Ankara adresine yazılı olarak (Noter kanalı vb. yollarla) iletebilirsiniz.

Değerli Müşterilerimiz, BTK’nin 10.08.2016 tarih ve 2016/DK-THD/363 nolu kararı gereğince 1 Aralık 2017 tarihinden itibaren Kullanım Miktarı Sınırlı Hizmetler ile Fatura Üst Sınırı Uygulamasına ilişkin güncellemeler yapılacaktır.

Fatura Üst Sınırı Uygulaması güncellemelerine ilişkin bireysel faturalı müşterilerimize ait detayları incelemek için tıklayınız.

Yurt Dışı Veri Hizmeti Durdurma Servisi güncellemelerine ilişkin bireysel faturalı müşterilerimize ait detayları incelemek için tıklayınız.

Kullanım Miktarı Sınırlı Olan Hizmetlere Tabi Ürünlere İlişkin Güncellemeler

Ses, SMS, internet (veri) ve benzeri hizmetlerin sunulduğu kullanım miktarı sınırlı (100 dk, 500 SMS veya 4GB vb.) hizmet kullanan müşteriler, kullanım miktarının %80 ve %100 sınırına ulaşılması durumunda asgari olarak kısa mesaj ile bilgilendirilmektedirler. Bu bilgilendirmeler son 2 saat öncesinin kullanım bilgilerini içerir. 1 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, kullanım miktarının %80 ve %100 sınırına ulaşılması durumunda yapılacak bilgilendirmeleri almak istemeyen bireysel müşterilerimiz IPTAL KMSH yazıp 5555’e gönderebilir veya Müşteri Hizmetlerinden, Mobil Online İşlemler Merkezinden işleminizi gerçekleştirebilir. Kapatılan bilgilendirmelerini daha sonra açmak isteyen bireysel müşterilerimiz KMSH yazıp 5555’e gönderebilir veya Müşteri Hizmetlerinden, Mobil Online İşlemler Merkezinden işleminizi gerçekleştirebilir.

Müşterilerimiz tarafından kullanım miktarı sınırlı paketlerin ne kadarlık kısmının kullanıldığı bilgisi işletmecilerin internet sitelerinin online işlemler menüsünden veya SMS göndermek suretiyle ücretsiz olarak sorgulanabilmektedir. Söz konusu bilgilere işletmecinin müşteri hizmetlerinden de ulaşılabilmektedir. Kalan kullanım bilgisi son 2 saat öncesinin kullanım bilgilerini içerir.​

Numara taşınabilirliği uyarı tonu, kullanmakta olduğunuz operatörün ön koduna (555-505 vb.) sahip olan ve numarasını taşıyan aboneleri aradığınızda duyulan tondur.

BTK kararı gereğince numara taşınabilirliği uyarı tonu;

Duymak istemeyen müşterilerimize dinletilmemekte, duymayı tercih eden veya herhangi bir tercih iletmeyen müşterilerimize ise dinletilmektedir.

Aramalarınızda uyarı tonu duymak istemiyorsanız H yazarak 5599’a iletebilirsiniz.