Gizlilik ve Güvenlik

TEKNOSACELL Web sitesi (www.teknosacell.com), TEKNOSA İÇ ve DIŞ TİCARET A.Ş.’ye aittir.

Bu metin, bilgi güvenliği ile ilgili sizi bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır. 

Web sitemizi dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilirsiniz. Web sitemizi ziyaretiniz sırasında kişisel bilgilerinizi kaydederek www.TTMobil.com.tr internet sitesine yönlendirilebilirsiniz. www.TT Mobil.com.tr internet sitesi üzerinden yaptığınız işlemlerde kişisel bilgileriniz TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından korunacağından kişisel bilgi paylaşımınız sebebiyle yaşanacak ihtilaflarda TEKNOSA’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

Web sitemizde TEKNOSA tarafından işletilmeyen diğer Web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu Web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz, o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından TEKNOSA’nın sorumlu olmadığını belirtiriz. 

Web sitemizi geliştirmek amacıyla sitemizde ne kadar zaman geçirdiğinizi bilmek yararımıza olacaktır. Bu bilgilere aşağıda ayrıntılı şekilde açıkladığımız yollarla ulaşırız.

IP Adresleri Listesi

IP adresi, İnternet'te sörf yaptığınız zamanlar için bilgisayarınızla otomatik olarak özdeşleştirilmiş bulunan belirli bir numaradır. Web sağlayıcıları, yani web sitelerini hazırlayan büyük bilgisayar, IP adresiniz sayesinde bilgisayarınızı tanır. TEKNOSA ise IP adreslerini rapor hazırlamak ve sitenin kullanımını analiz etmek amacıyla toplar. TEKNOSA internet sitesine ulaşmak istediğinizde servis sağlayıcımız veya bilgisayarımız IP adresinizi tanır. Ancak IP adresleri kişisel bilgilerle eşleştirilmez, yani ziyaretçi bizim için anonim kalır, ziyaretçi bilgisi ve IP adresi üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Genelde IP adresleri sitemize gelen ziyaretçi sayısını belirlemek amacıyla kullanılır.

Çerezlerin Kullanımı

Çerezler ziyaret ettiğiniz bir web sayfasının sabit diskinize yerleştirdiği bilgilerdir. Bir web sayfasındayken tercihlerinizi kaydettiğinizde çerezler İnternet'te sörf yapmanızı kolaylaştırır. Ancak şifreleriniz veya buna benzer hassas bilgileriniz asla çerezler yoluyla kaydedilmez.

Çerez kullanımı yaygın ve avantajlıdır. Genelde büyük web sayfaları çerezlerden faydalanır. Çerezler ziyaretçilerin nasıl ve ne zaman sayfamıza ulaştığını göstererek hangi bölümlerimizin sık veya nadiren ziyaret edildiğini anlamamıza yardımcı olurlar. Sayfalarımızdaki birçok güncelleme ve değişiklik çerezler sayesinde meydana gelir. Çerezler sayfaların kişisel olarak değiştirilmesini ve ziyaretçilerimizin beklentilerini daha iyi karşılamamızı da sağlar.

Bizler çerezleri kişisel bilgilerinize ulaşmak amacıyla kullanmayız. Web sitemiz çerez olarak gönderilen bilgiler dışında bilgisayarınızdaki kişisel bilgilere ulaşmaya çalışmaz.

Tarayıcı menüsünden çerezleri her zaman devre dışı bırakma imkanına sahipsiniz. Fakat birçok tarayıcı en baştan itibaren çerezleri kabul etmek üzere ayarlanmıştır. İstediğinizde bu ayarları çerezleri reddedecek veya çerez gönderildiğinde haber verilecek şekilde değiştirebilirsiniz.

Komutlama

Komutlama aracılığıyla bilgisayarınızdaki kaynaklar, web sayfalarının görsel sunumunu geliştirmek üzere kullanılır. Komutlamayı kişisel bilgilerinize ulaşmak amacıyla değil, sayfalarımızdaki görsel ögelerin en iyi şekilde size ulaşması için kullanırız. Çerezlerde olduğu gibi komutlamayı da devre dışı bırakabilirsiniz fakat sonrasında sayfanın bazı bölümleri görüntülenemeyebilir.

Telif Hakkı

İşbu TEKNOSA’ya ait olan ve lisanslanmış web sayfası içeriği, içeriğin telif hakkını ve diğer hakları çiğnememek ve telif tanımını ihlal etmemek amacıyla, kişisel kullanım amacıyla ve kişisel kullanım sınırlarını aşmamak koşuluyla kopyalanması dışında, hiçbir şekilde kopyalanamaz, basılarak çoğaltılamaz, yayınlanamaz, umuma arz edilemez, indirilemez, posta yoluyla gönderilemez, işlenemez, değiştirilemez, aktarılamaz ve paylaşılamaz. İçeriğin izinsiz çoğaltılması, değiştirilmesi, yayımlanması veya başka amaçlarla izinsiz kullanılması, telif hakkının, mali ve manevi haklar gibi sair hakların ihlali anlamına gelir.

Bütün ürün markaları, hizmetler ve ticari isimler TEKNOSA’ya aittir.

Son olarak, TEKNOSA’nın gizlilik politikalarını değiştirmesinin mümkün olduğunu hatırlatır, bu nedenle Güvenlik ve Gizlilik sayfalarımızı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz. 

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. TEKNOSACELL

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (“Teknosa” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.    

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Süreç kapsamında toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde,  Teknosacell başvurunuz doğrultusunda; sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve Teknosa tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli iş süreçlerinin yürütülmesi, satış ve kalite takibi amacıyla işlenebilmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Süreç kapsamında toplanan kişisel verileriniz; Teknosacell başvurunuzun yerine getirilmesi amacıyla; sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması doğrultusunda, işbu Aydınlatma Metni kapsamında TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., Türk Telekom’a, Tele Kurye Dağıtım ve Kurye Hizmetleri A.Ş., Gri Kreatif ve Dijital Teknolojiler A.Ş.  şirketlerine, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Şirketimizin satış, kalite takibi ve icrası amacıyla aktarılabilecektir.   

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından internet sitemiz ve mağazalarımız kanalıyla fiziki ve elektronik ortamda Teknosacell başvurunuzun yerine getirilmesine ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni kapsamında işlenebilmektedir.  

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, aşağıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.teknosa.com’dan ulaşabileceğiniz Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizi Şirketimize iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Şirketimiz tarafından ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Teknosa tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.