Teknosacell M2M Tarifesi
ve
Teknosacell M2M Çocuk Takip Kampanyası

8 nisan 2022 tarihinde abone alımına kapatılmıştır. Teknosacell M2M Çocuk Takip ve Teknosacell M2M Araç Takip kampanyaları sona ermiştir.

Teknosacell M2M Tarife Bilgisi:

 • Teknosacell M2M tarifesine numara taşıma, yeni hat tesisi ve TT Mobil tarafından sunulan faturalı ve/veya faturasız tarifelerden geçiş yoluyla kayıt olunabilir.
 • M2M tarifesinde aylık sabit ücret 24 Ay kalma sözünüze 5 TL’dir.
 • Tarife fiyatı taahhüt süresi boyunca geçerli olup, tarifenin taahhütsüz fiyatı 10 TL’dir. Taahhüt süresinin sona erdikten sonra, abonenin yeniden taahhüt vermemesi durumunda, ilgili hatta tanımlı başka bir paket ya da fayda yoksa tarifenin yürürlükteki aylık sabit ücreti üzerinden ücretlendirme yapılır.
 • Taahhütlü tarife ücreti, taahhüt süresi boyunca sabit kalacak, fiyat değişikliklerinden etkilenmeyecektir.
 • TEKNOSACELL'e geçiş işlemleri Teknosa mağazalarından yapılmaktadır.
 • Teknosacell M2M Tarifesine kayıt olan abonelerden mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınan özel iletişim hat açılış vergisi ilgili mevzuat gereğince alınmayacaktır. İlgili tarife ses, SMS ve MMS hizmetine kapalı olacaktır.
 • İlgili tarife kapsamında M2M cihazlarında kullanılmak üzere 100 MB data verilir.
 • Tüm data hakları internet apn üzerinden yaratılan yurt içi cepten data için geçerlidir. Tarife kapsamındaki data kullanım hakkının ücretlendirme periyodu 1 byte'dır. Şirketimiz, internet üzerinden mesajlaşma ve ses iletişimi (IM ve VOIP), internet paylaşımı (Tethering) ve doğrudan dosya paylaşım (P2P) programları vb. hizmetlerinin paket kapsamında sunulan internet faydası ile kullanımlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Bir fatura dönemi içerisinde kullanılmayan tarife kapsamında sunulan internet hakkı ilgili fatura dönemi sonunda silinecek olup, bir sonraki döneme devretmeyecektir.
 • Tarife kapsamındaki kullanım hakları devredilemez ve 3. şahıslara transfer edilemez.
 • Tarife kapsamında numara taşıma, yeni hat tesisi, faturasız ve faturalı tarifelerden geçiş ile diğer operatöre numara taşıma, hat iptali, faturalı hattan faturasız hatta geçiş durumlarında tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık ücret tam, bitmediyse aylık ücret gün bazlı hesaplanılarak yansıtılır.
 • Tarife değişikliği yapıldığında eski tarifede 15 günden fazla kalındıysa tarife aylık ücretinin tamamı, 15 günden az kullanım yapıldığında tarife faydalarının tamamı bittiyse tam, bitmediyse aylık ücretin gün ile orantılı kısmı yansıtılacaktır. Geçiş yapılan yeni tarifede ise yine tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık ücret tam, bitmediyse aylık ücret gün bazlı hesaplanılarak yansıtılır. Tarifeye ek olarak ses, SMS ve/veya data faydası içeren bir paket alınması durumunda paket ve tarifenin içerisindeki faydalar birlikte değerlendirilecek olup ilgili faydanın tamamı kullanıldığı durumda tam aylık ücret alınacaktır.
 • Belirtilen fiyatlara KDV-ÖİV dâhildir.
 • Taahhütlü hat satışı ve Teknosa anında indirim çeki gönderimi yalnızca T.C. Uyruklu müşterilerimiz için geçerlidir.
 • Tarife Taahhütnamesi için tıklayınız.
 • Detaylı bilgi almak için 0850 222 5599 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir, size en yakın Teknosa mağazasına başvurabilirsiniz.
 • TEKNOSACELL bir TT Mobil hizmetidir.


Teknosacell M2M Çocuk Takip Kampanyası Tarife Bilgisi:

Teknosacell M2​M tarifesine 24 Ay taahhüt vererek aylık 5 TL'ye yararlanabilirsiniz.

Kampanya Kapsamı ve Geçerlilik Detayları:

 • Teknosacell Çocuk Takip Kampanyası'ndan Teknosacell M2M Tarifesi'nde bulunan bireysel müşteriler, Teknosacell M2M Tarife Taahhütnamesi'ni imzalamak suretiyle 24 fatura dönemi boyunca Teknosacell M2M Tarifesi'nde kalma taahhüdünde bulunarak kampanyadan faydalanabilecektir.
 • Belirtilen koşulları sağlayarak, kampanyaya başarı ile dâhil olan abonelere taahhüt süresi boyunca ilgili tarifeden KDV ve ÖİV dâhil 10 TL yerine 5 TL yararlanma hakkı sunulacaktır. Kampanya kapsamında, Çocuk Takip Hizmet Bedeli 24 fatura dönemi Teknosacell hizmet faturalarında ayrı bir kalem olarak gösterilecektir. Hizmet bedeli, taahhüt süresi boyunca, ilk 12 fatura dönemi için 6,9 TL; ikinci 12 fatura dönemi için 16,9 TL olacak ve abonelerin faturalarında "Tahsilatına aracılık Edilen Hizmetler" başlığı altında, tahsil edilecektir.
 • Taahhüt süresinin sona ermesinin ardından M2M Çocuk Takip Tarifesi'nin güncel ücreti üzerinden ücretlendirilmeye devam edilecektir.
 • Taahhüt süresi içerisinde hat iptali yapılması, hattın iptaline sebebiyet verilmesi, hattın diğer operatörlere taşınması, devredilmesi, ilgili tarifenin iptal edilmesi / değişiklik yapılması, kampanya kapsamında düzenlenen faturanın ödenmemesi halleri de dahil olmak üzere müşterilerin yükümlülüklerine uymaması veya 24 fatura dönemi içerisinde Teknosa mağazalarına başvurarak kampanyadan çıkmak istediğini bildirerek taahhüdün bozulması durumunda, ilgili hatlar için düzenlenecek olan son faturalara taahhüde aykırılığın oluştuğu döneme kadar taahhüt kapsamında sağlanan fayda bedellerinin toplamı ile taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen tarife bedellerin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamı kıyas edilerek abone lehine olan tutar ile kalan hizmet bedeli taksitlerinin toplamı cayma bedeli olarak yansıtacaktır.
 • İlgili Kampanya kapsamında belirtilen tarifeye numara taşıma, yeni hat tesisi ve Şirketimizce sunulmakta olan faturalı/faturasız tarifelerden geçiş ile diğer operatöre numara taşıma, hat iptali, faturalı hattan faturasız hatta geçiş durumlarında tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse kampanya kapsamında sunulan aylık sabit ücret indiriminin tamamı, bitmediyse aylık sabit ücret indirimi gün bazlı hesaplanılarak yansıtılır.
 • Ayrıca, kampanyadan faydalanılmaktayken tarife değişikliği yapıldığında eski tarifede 15 günden fazla kalındıysa tarife aylık sabit ücret indiriminin tamamı, 15 günden az kullanım yapıldığında tarife faydalarının tamamı bittiyse tam, bitmediyse aylık sabit ücret indiriminin gün ile orantılı kısmı yansıtılacaktır.