Online Başvurulara Özel 10 GB Kampanyası

Teknosacell Online Başvurulara Özel Ek 10 GB!

Kampanya Kapsamı ve Geçerlilik Detayları

  • Kampanyadan, kampanya geçerlilik süresi içerisinde, aşağıda detayına yer verilen kanallar aracılığıyla yeni hat tesisi veya numara taşıma yolu ile Tekno 6, Tekno 10, Tekno 15, Tekno 15, Tekno 40, Tekno Transfer 15,Tekno Transfer 40, Teknoplus 6,Teknoplus 10,Teknoplus 15,Teknoplus 25,Teknoplus 40,Teknoplus 60 ve Tekno Transferplus 30 Tarifelerinden birine başarıyla dâhil olan aboneler faydalanabilecektir.
  • Abonelerin kampanyaya katılım sağlamak için, https://www.teknosacell.com/ üzerinden belirtilen tarifelere katılım için ön başvuruda bulunması gerekmektedir. Ön başvuru talebinde bulunan müşteriler Şirketimiz Müşteri Hizmetleri tarafından aranacak olup, müşterilere tarife detayları ile ilgili bilgi verilecek, tarifeye geçmeyi kabul eden abonelere, gerekli evraklar iletilmek suretiyle, tarife geçişi sağlanacaktır.
  • Belirtilen koşulları sağlayan abonelere kampanya kapsamında 3 dönem boyunca, tarifelerine ek her dönem 10 GB yurt içi data hakkı sunulacaktır.
  • Kampanya kapsamında sunulan hediye internet hakkı, hat/hatların faturalı Teknosacell Tarifelerinden biri ile Şirketimiz sistemlerinde aktive olduğu dönem içerisinde ilgili hatta/hatlara otomatik olarak tanımlanacak; tanımlamanın gerçekleştirilmesinin hemen ardından ilgili hatta SMS göndermek suretiyle bilgilendirme yapılacaktır. Abonelerin kampanya kapsamında sunulan ek data faydasından bahse konu bilgilendirme SMS'nin ardından yararlanabilecektir.
  • Kampanya kapsamında sunulan faydaların geçerlilik süresi içerisinde tüketilmesinin ardından yapılacak data kullanımları ilgili hatta tanımlı başka bir data paketi ya da kampanyası yok ise mevcut tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir.
  • Kampanyanın geçerli olduğu süre içerisinde hattın iptal olması, hattın iptal olmasına sebebiyet verilmesi, diğer operatörlere numara taşınması, abonenin faturalı hattan ön ödemeli hatta geçiş yapması veya kampanya kapsamında geçerli olan tarifeler dışında farklı bir tarifeye geçiş yapılması halinde işlemin gerçekleştiği tarih itibariyle kampanya kapsamında sunulan data hakkı iptal edilecek olup, kampanya kapsamında sunulan data faydasından kaynaklı herhangi bir cayma bedeli yansıtılmayacaktır.
  • Tüm data hakları sadece internet apn üzerinden yaratılan yurt içi cepten data için geçerlidir. Söz konusu ücretsiz faydalar KKTC ve yurt dışı kullanımları kapsamamaktadır. Tarife kapsamındaki data kullanım hakkının ücretlendirme periyodu 1 byte'dır. Bir fatura dönemi içerisinde kullanılmayan haklar bir sonraki fatura dönemine devretmez, silinir. TT Mobil, internet üzerinden mesajlaşma ve ses iletişimi (IM ve VOIP), internet paylaşımı (Tethering) ve doğrudan dosya paylaşım (P2P) programları vb. hizmetlerinin paket kapsamında sunulan internet faydası ile kullanımlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
  • Kampanya kapsamındaki kullanım hakları devredilemez ve 3. şahıslara transfer edilemez.
  • Kampanya süresi ve kurgusunda meydana gelen değişiklik hakkı TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ’de saklıdır.